Friday, July 16, 2010

30-day Challenge: Day 07

Day 07- A picture of someone/something that has the biggest impact on youAmongst all the people I know, my Lola Conching has made the biggest impact on me. She has driven me to be the best person I can be in spite of my obesity.
"Sa mga pangdi-discourage na natanggap ko mula sa kanila, dalawa ang tumatak sa aking isipan. Pareho silang nagmula sa mga labi ng lola ko. Una, hindi raw ako makakapag-boyfriend at ikalawa, hindi raw ako makakapasok ng trabaho. Ang dahilan niya: mataba daw kasi ako. “Eh, ano ngayon,” naisip ko. Hindi ko iyon kawalan. Defense mechanism ko lang iyon syempre. Pero ang totoo noon ay napaisip ako. Totoo kaya ang sinabi ng lola ko? Magkahalong takot at pangamba ang nadama ko pero hindi iyon sapat na dahilan upang sumuko ako sa laban kong nagsisimula pa lang." - little_tin_star, At The Executive Lounge
Her words were harsh, but I've forgiven her a long time ago. I didn't take it against her. In fact, I loved her more for it. She has strengthen my spirit.

1 comment:

Vayie said...

Ha! Your lola proved them wrong on both counts.

Related Posts with Thumbnails

ShareThis

  © Blog Design by Simply Fabulous Blogger Templates

Back to TOP